Aanleiding (Problem indication)

Aanleiding (Problem indication)

Wat is de aanleiding van je onderzoek? Dit kan een recent nieuwsbericht zijn of iets wat altijd al je interesse heeft gewekt.

Door een prikkelend voorbeeld te kiezen en de context van het onderzoek te beschrijven, wordt de lezer direct aangemoedigd om de rest van je inleiding door te lezen. Bekijk onze voorbeelden om inspiratie op te doen voor een goede aanleiding.

Om die vraag te beantwoorden, worden in het eerste deel de deficiëntie- en differentiehypothese aangehaald. Die hypotheses waren een belangrijke aanzet voor dit wetenschappelijk onderzoek omdat beide theorieën ervan uitgaan dat dialect spreken in de jeugd gevolgen heeft op de latere sociale ontwikkeling. Daarna worden de resultaten van twee Nederlandse studie uit de jaren 70 geschetst, namelijk die van Kerkrade en Gennep, die beide vertrekken vanuit de differentiehypothese. In het tweede deel wordt het hedendaags sociolinguïstisch onderzoek van Kraaykamp besproken. Die studie wil de resultaten van voorbije onderzoeken generaliseren en nuanceren.
Als je het onderwerp geïntroduceerd hebt en de aanleiding hebt beschreven, ben je automatisch toe aan het beschrijven van de centrale vraag van je document. Je centrale vraag mag nooit uit de lucht komen vallen, alle begrippen uit je centrale vraag moeten al geïntroduceerd zijn in de tekst ervoor.

Een inleiding schrijven is niet makkelijk. Kijk maar eens naar je eigen leesgedrag.

Als je ‘inleiding’ of ‘voorwoord’ in een boek, scriptie of rapport ziet staan, gaat je hart waarschijnlijk niet sneller kloppen. Sterker nog: vaak blader je al snel verder naar het eerste hoofdstuk. Want daar staat toch de informatie waar het echt om draait?

Nee dus. Als een goede inleiding schrijft, trek je lezers meteen in je boek, rapport of inleiding schrijven scriptie. Je vermaakt ze, wekt hun nieuwsgierigheid en blikt vooruit. In onderstaand stappenplan krijg je tips en voorbeelden om een inleiding te schrijven die mensen wél uitlezen.

De inleiding is de basis van je onderzoek en daarmee het belangrijkste hoofdstuk van je scriptie. Hier introduceer je je onderwerp en laat je je lezer in logische denkstappen zien waarom de onderzoeksvraag die jij gaat beantwoorden relevant is. Het meeste denkwerk van je scriptie zit dan ook in het schrijven van je inleiding. Het is dus belangrijk om hier genoeg tijd voor uit te trekken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *