De inleiding schrijven studenten nadat ze hebben bedacht wat het probleem van de opdrachtgever eigenlijk is en wat voor onderzoek daarbij hoort

De inleiding schrijven studenten nadat ze hebben bedacht wat het probleem van de opdrachtgever eigenlijk is en wat voor onderzoek daarbij hoort. In dit hoofdstuk omschrijf je de probleemanalyse die je als scriptiestudent doorloopt om tot (deel)vragen te komen. Een probleemanalyse houdt in dat jij als onderzoeker nagaat wat het probleem precies is (=probleemstelling formuleren) en wat er onderzocht moet worden voordat een goede oplossing (aanbeveling) kan worden opgesteld.

Daarnaast heb je wellicht al een plan van aanpak/ onderzoeksvoorstel moeten schrijven? Dit kun je prima gebruiken voor je inleiding, let er wel op dat je het wat herschrijft. Let er bijvoorbeeld op dat je de meeste informatie over je onderzoek in de onvoltooid tegenwoordige tijd schrijft (in een plan van aanpak schrijf je meestal in de toekomstige tijd), schrijf dus bijvoorbeeld in je scriptie: dit onderzoek inleiding voorbeeld richt zich op de vraag of het pestprogramma X zorgt voor minder pestgedrag op basisschool

Nadien gaan we in de praktijk zien hoe huren en verhuren werkt. Vervolgens gaan we over tot een ander belangrijk aspect, zijnde het kopen en verkopen van panden. Hier komt uiteraard heel wat bij kijken.

We blijven praktijk geven door bij zowel de onderdelen schattingen als plaatsbeschrijvingen een plaats bezoek te doen. Je leert eerst de theorie om nadien je opgedane kennis meteen om te zetten in de praktijk. Je leert er dus voor een bestaand pand een correcte plaatsbeschrijving en schatting te maken.

Je scriptie inleiding bevat de aanleiding voor je onderzoek. Wellicht is er recent iets over het onderwerp in de media verschenen of heeft een bepaalde vraag of een bepaald probleem je interesse gewekt. Voor de meeste hbo studenten zal de aanleiding van de scriptie een probleem zijn dat binnen het stagebedrijf of een andere relevante organisatie speelt. Universitaire studenten voeren daarentegen vaak een onderzoek uit naar iets dat nog niet voldoende onderzocht is door wetenschappers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *