De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en vormt hierbij het beginpunt van je onderzoek

De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en vormt hierbij het beginpunt van je onderzoek. In je inleiding introduceer je je onderwerp, stelt de probleemstelling op en vertelt je doelstelling en je onderzoeksvragen. Verder maak je een korte beschrijving van de onderzoeksopzet en maak je een leeswijzer.

Wie verslagen moet schrijven, moet die voorzien van inleidingen. Wat moet daar nu in staan en waarmee moet je rekening houden? In dit hoofdstuk ga ik daarop in. Eerst kun je lezen met welk doel je een inleiding schrijft (hoofdstuk 1). In het tweede hoofdstuk geef ik aan, waar je een inleiding moet schrijven. Over de inleiding aan het begin van het verslag schrijf ik in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In de tweede paragraaf komt de inleiding aan het begin van een hoofdstuk met verschillende paragrafen aan bod.

Geef met behulp van argumenten aan wat de wetenschappelijke relevantie is van je onderzoek. Dit kun je doen door wetenschappelijke artikelen te citeren en deze te combineren. Gebruik hiervoor ook de discussiehoofdstukken van studies die je gaat gebruiken voor je eigen onderzoek.

Wanneer je een scriptie voor een bedrijf schrijft, zal je merken dat de wetenschappelijke relevantie vaak een stuk moeilijker is aan te tonen. Vaak is de wetenschappelijke relevantie dan ook een stuk minder belangrijk dan de praktische relevantie en hoef je hier minder tijd aan te besteden.

Deze scriptie is een onderzoek naar de Nederlandse en Franse leesvaardigheid in het vierde
leerjaar in drie Nederlandstalige scholen in Brussel, i.c. twee STIMOB-scholen en een
traditionele school. Lezen is zowat de belangrijkste vaardigheid die in de lagere school
verworven wordt, en onderzoek naar leesvaardigheid biedt heel wat informatie over de
cognitieve ontwikkeling van kinderen. I

In de laatste alinea van inleiding voorbeeld de inleiding geef je een korte beschrijving van de opbouw van het document en de manier waarop je de centrale vraag gaat beantwoorden. Je maakt de lezer als het ware wegwijs in je document.
Een inleiding is cruciaal in elk uitgebreider document, zoals een (onderzoeks)verslag, whitepaper, beleidsplan of evaluatie. Een goede inleiding wekt nieuwsgierigheid op bij de lezer en spoort hem aan verder te lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *